Công văn chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ ,văn bản khi thực hiện TTHC

Tên file: 479-chan-chinh-nop-ho-so-co-cong-chung.pdf
Đăng ngày: 2018-06-11 10:50:04
Sửa ngày: 2018-06-11 10:50:04
Ngày ký: 8/6/2018
Ngày hiệu lực: 8/06/2018
Người đăng: thcsbinhchuan
Kích thước: 878.29 KB
Tải về