Thông báo số 19

Thông báo:

Thực hiện theo công văn số 62/KBTA-KSC ngày 18/4/2019

Từ tháng 5/2019 kế toán nhà trường sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân của Thầy, Cô và cán bộ nhân viên nhà trường  đầy đủ các chế độ theo quy định bao gồm:

  • Tiền lương
  • Tiền công và các khoản phụ cấp lương
  • Bổ sung thu nhập
  • Tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn
  • Các khoản thanh toán cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định

Như vậy theo tinh thần của công văn này thì từ tháng 5/2019 kế toán nhà trường không thực hiện trừ lương hàng tháng để chi trả cho các khoản:

  • Vay ngân hàng
  • Ủng hộ các cuộc vận động ( Khi có công văn của Ngành)
  • Công đoàn
  • Đảng phí
  • ….

Các cá nhân trực tiếp  đóng tiền mặt cho các bộ phận sau:

1.Vay ngân hàng: nộp cho kế toán ( Ngay sau khi có lương, nếu đóng trễ Ngân hàng sẽ phạt theo quy định)

2.Ủng hộ các cuộc vận động: nộp cho thủ quỹ ( Cô Trang)

3.Công đoàn: Thủ quỹ  công đoàn ( Cô Phí Thị Phương Thảo)

4. Đảng phí: đóng trong buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *