THÔNG BÁO SỐ 20: Về việc quan lý HS

                       PHÂN CÔNG QUẢN LÍ HỌC SINH

                        TỪ NGÀY 7/5/2019 đến 17/5/2019

 

Khung giờ : Ca 1 từ : 11g30’   à 12h30’    

                      Ca 2 từ : 13g50’  à 14g30’15g40    à 16g10’

 

STT NGÀY CA HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ TRỰC
1 THỨ 3

(7/5/2019)

1 Châu Đình Thao Tầng 4 khu B
2 2 Trần Thụy Bảo Trân Tầng 3 khu A
3 Nguyễn Thị  Lài Tâm Tầng 3 khu A
4 THỨ 4

(8/5/2019)

1 Nguyễn Văn Bạn Tầng 4 khu B
5 2 Phan Hồng Điêp Tầng 3 khu A
6 Nguyễn Ngọc Kim Hạnh Tầng 3 khu A
7 THỨ 5

(9/5/2019)

1 Nguyễn Hải Tuấn Tầng 4 khu B
8 2 Thái Thị Ngọc Tầng 3 khu A
9 Mai Thị Thêu Tầng 3 khu A
10 THỨ 6

(10/5/2019)

1 Đặng  Sơn Hải Tầng 4 khu B
11 2 Lê Thị Huyền Anh Tầng 3 khu A
12 Nguyễn Thị Kim Oanh Tầng 3 khu A
13 THỨ 2

(13/5/2019 )

1 Đõ Tấn Vinh Tầng 4 khu B
14 2 Hoàng  Thị Ngọc Yến Tầng 3 khu A
15 Mai Thị Thêu Tầng 3 khu A
16 THỨ 3

(14/5/2019 )

1 Hoàng Danh Toàn Tầng 4 khu B
17 2 Nguyễn Thị Mỹ Loan Tầng 3 khu A
18 Thái Thị Ngọc Tầng 3 khu A
19 THỨ 4

(15/5/2019)

1 Nguyễn Duy Khang Tầng 4 khu B
20 2 Trần Thụy Bảo Trân Tầng 3 khu A
21 Nguyễn Thị  Lài Tâm Tầng 3 khu A
22 THỨ 5

(16/5/2019)

1 Lê Duy Lạc Tầng 4 khu B
23 2 Nguyễn Thị Mỹ Loan Tầng 3 khu A
24 Nguyễn Ngọc Kim Hạnh Tầng 3 khu A
25 THỨ 6

(17/5/2019)

1 Huỳnh Thanh Tòng Tầng 4 khu B
26 2 Nguyễn Thị Trà Lư Tầng 3 khu A
  Châu Đình Thao Tầng 3 khu A

 

Chú ý : – Quản lý khu vực hành lang và cầu thang các dãy lầu.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *