Thông báo số 7 : thực hiện đánh giá phân loại GV- chuẩn nghề nghiệp GV năm học 2017-2018

 1. Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Bước 1 :Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng thực hiện Phụ lục 1 ( Tự đánh giá ) gửi đến các tổ ( Bản scan)

Bước 2 :Giáo viên thực hiện Phụ lục 2 ( Tham gia đánh giá Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng)

+ Thực hiện 1 bản : lưu hồ sơ tổ hàng năm

Bước 3 :Tổ trưởng thực hiện Phụ lục 3 ( tổng hợp đánh giá chuẩn  Hiệu trưởng  và  Phó hiệu trưởng  )

Thực hiện 2  bản : (1 bản chính + 1 photo)

 • Nộp Ban thi đua 1 bản
 • Lưu hồ sơ tổ 1 bản
 1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

– Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 1);

Thực hiện 2 bản (1 bản chính + 1 photo)

 • Lưu hồ sơ tổ hàng năm 1 bản
 • Lưu hồ sơ Ban thi đua 1 bản

– Bước 2: Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 2 và 3);

Thực hiện 2 bản (1 bản chính + 1 photo)

 • Lưu hồ sơ tổ hàng năm 1 bản
 • Lưu hồ sơ Ban thi đua 1 bản

– Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 4)

Thực hiện 2 bản (1 bản chính + 1 photo)

 • Lưu hồ sơ tổ hàng năm 1 bản
 • Lưu hồ sơ Ban thi đua 1 bản
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

Hiệu trưởng : mẫu 2 + Lý lịch bổ sung

Phó Hiệu trưởng : mẫu 4a+ Lý lịch bổ sung

GV là Đảng viên : mẫu 4b+ Lý lịch bổ sung

Cán bộ , giáo viên không là đảng viên : mẫu 7+ Lý lịch bổ sung

Lưu ý :

Các phiếu đánh giá phân loại và lý lịch bổ sung sau khi Hiệu trưởng ký duyệt bàn giao cô Trân pho thành 3 bản (đóng dấu đỏ cả 3 bản)

 • 1 bản cô Trân để lưu ở hồ sơ cá nhân viên chức tại trường
 • 1 bản nộp về Ban thi đua để lưu vào hồ sơ cá nhân ở PGD
 • Tổ trưởng nhận lại 1 bản phát cho cá nhân lưu ( để theo dỏi và khi có nguyện vọng thuyên chuyển không cần đến trường xin trích lục hồ sơ)

Phương pháp đánh giá  xếp loại Hiệu trưởng

 1. a) Đạt chuẩn:

– Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 207 đến 230 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;

– Loại khá: Tổng số điểm từ 161 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không xếp được ở loại xuất sắc;

– Loại trung bình: Tổng số điểm từ 115 trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm nhưng không xếp được ở các loại cao hơn.

 1. b) Chưa đạt chuẩn – loại kém:

– Tổng điểm dưới 115 hoặc thuộc một trong hai trường hợp sau:

– Có tiêu chí 0 điểm;

– Có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1và 3 dưới 5

Phương pháp đánh giá  xếp loại  Phó Hiệu trưởng

 1. a) Đạt chuẩn:

– Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ  197  đến 210 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;

– Loại khá: Tổng số điểm từ 141 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không xếp được ở loại xuất sắc;

– Loại trung bình: Tổng số điểm từ  95 trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm nhưng không xếp được ở các loại cao hơn.

 1. b) Chưa đạt chuẩn – loại kém:

– Tổng điểm dưới 105 hoặc thuộc một trong hai trường hợp sau:

– Có tiêu chí 0 điểm;

– Có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1 và 3 dưới 5

Phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên

 1. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm.

Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100.

 1. Việc xếp loại giáo viên phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, thực hiện như sau:
 2. a) Đạt chuẩn:

– Loại xuất sắc: Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.

– Loại khá: Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.

– Loại trung bình: Tất cả các tiêu chí đều đạt từ 1 điểm trở lên nhưng không xếp được ở các mức cao hơn.

 1. b) Chưa đạt chuẩn – loại kém: Tổng số điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở lên nhưng có tiêu chí không được cho điểm.

Các mức xếp loại chuẩn Nghề nghiệp và đánh giá viên chức :

Chuẩn nghề nghiệp :Xuất sắc;Khá;Trung bình;Kém

Đánh giá viên chức :Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ

Lưu ý : Phải thực hiện đúng các biểu mẫu năm 2018

Sử dụng mẫu đã điều chỉnh trường gửi vào ngày 8/5/2018

Không sử dụng mẫu cũ

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *